Reklamačný formulár

Reklamačný formulár Vás poprosíme vyplniť a odoslať na e-mailovú adresu :

dogzsk.info@gmail.com

O reklamácií treba najprv kontaktovať predávajúceho pomocou e-mailu alebo na tel. čísle +421 940 655 674

Stiahnuť reklamačný formulár.

Pri výmene alebo vrátení tovaru prosím dodržujte tento postup:

1. Tovar vracajte bez známok užívania, čistý, pokiaľ možno v pôvodnom obale (aj s visačkami identifikujúcimi tovar, dokumentáciou a všetkým ďalším príslušenstvom). Ak ide o krmivo, balenie musí byť neotvorené a nepoškodené. 

2. Tovar pošlite do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu: 

            AF Distribution. s. r. o.

          Trenčianska cesta 24 ( Areál JASEK)

            Nové Mesto nad Váhom 

            915 01

3. Tovar posielajte vždy spolu s odstúpením od zmluvy